We are here to help you.

Officers

Name Phone Email
Shri Sanjeev Kumar (IFS)

Designation: CEO

Address: Sameti Bhawan, Kanke Road, Ranchi
651 sidhokanhofed@gmail.com
Shri Jai Prakash Sharma

Designation: Secretary

Address: Sameti Bhawan, Kanke Road, Ranchi
651 sidhokanhofed@gmail.com